Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Archiwum aktualności

Ogranicz wyświetlane wpisy tylko do zaznaczonych działań. Jeśli nie zaznaczysz żadnego punktu pokazane zostaną wszystkie wpisy.
odznacz wszystkie zaznacz wszystkie

PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna


PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka
PRIORYTET V Dobre rządzenie


PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarkiPRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachGłówny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich mieszczący się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku zaprasza na szkolenie pt.: „Rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Szkolenie odbędzie się w Białymstoku w dniu 25 października 2012 r. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. czytaj
Informujemy, iż 8 czerwca 2012 r. jest dniem wolnym od pracy, zaś 16 czerwca 2012 r. jest dniem pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. czytaj
Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 5/2012 czytaj
Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt.: Księgowość w projektach realizowanych w ramach PO KL, które odbędzie się w 2 terminach do wyboru: 21.052012, 22.05.2012 w godz. 9.00 – 16.00 w sali szkoleniowej TNOiK ul. Jagienki 4 w Białymstoku czytaj
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Podlaskim oraz Krajowa Instytucja Wspomagająca mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na: Spotkanie informacyjne pt.: „Projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL w kontekście ogłoszonego konkursu nr 1/POKL/7.4/PN/12” czytaj
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/12 na projekty na rzecz transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące typy operacji: czytaj
Wystartowała ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna sieci Regionalnych Ośrodków EFS. W okresie do 31 marca 2012 r. w prasie lokalnej oraz Internecie, pod hasłem „Pomożemy Ci osiągnąć Twój cel" będą emitowane ogłoszenia zachęcające do korzystania z usług sieci . czytaj
Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku - luty 2012 r. czytaj
Instytucja Pośrednicząca informuje, że w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.1/11 od dnia 05.12.2011r. do dnia 30.12.2011r. w ramach dziewiątej rundy konkursowej wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 1 692 947,00zł w tym łączna kwota wnioskowanego dofinansowania: 1 482 347,00zł. Wnioski poprawne formalnie złożone w ramach dziewiątej rundy konkursowej zostaną przekazane do oceny merytorycznej na posiedzenie KOP, które rozpocznie się w dniu 16.01.2012r. czytaj
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 6.1 i Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza na spotkanie informacyjne nt.: Zmiany w kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach PO KL, obowiązujących od 01.01.2012r. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 marca 2012 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ulicy Pogodnej 22 (Sala Konferencyjna, II piętro). czytaj
Odwiedzin: 4811038
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04464 5.22 MB
routeShutdown 0.00096 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00099 0.06 MB
preDispatch 0.16429 2.25 MB
postDispatch 0.28791 6.28 MB
dispatchLoopShutdown 0.40944 14.67 MB
SQL
Type Value
Executed 12 queries in: 0.038049459457397 seconds
Average query length: 0.0031707882881165 seconds
Queries per second: 315.37898753689
Longest query length: 0.0060091018676758
Longest query: SELECT `bc`.*, MONTH(FROM_UNIXTIME(bc.date_publish)) AS `month`, `mf`.`file_filename` AS `icon_file`, `p`.`page_url` FROM `blog_content` AS `bc` LEFT JOIN `blog_contents_assigned` AS `bca` ON bca.content_id = bc.content_id LEFT JOIN `media_file` AS `mf` ON mf.file_id = bc.icon_id AND mf.file_type='image' LEFT JOIN `page` AS `p` ON bca.page_id = p.page_id WHERE (bca.page_id IN ('19')) AND (bc.date_publish < 1537488078) AND (( (bc.date_expire < 1537488078 AND bc.state = '1') OR ( bc.date_expire IS NULL AND bc.state = '3') OR ( bc.date_expire < 1537488078 AND bc.state = '3') )) ORDER BY `bc`.`date_publish` DESC, `bc`.`content_id` DESC LIMIT 10
REQUEST PARAMS
Key Value
module
blog
controller
archive
action
index
cid
19
SESSION
Key Value
session_id bhioig43bo0kjpsi1d9o4rtmr7
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1537488978
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value