Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 listopada 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Rozporządzenie wydłuża okres stosowania dotychczasowego rozporządzenia rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do 31 marca 2017 r. w odniesieniu do wydatków przeznaczonych na udzielanie preferencyjnych pożyczek dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odwiedzin: 4530492
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04445 5.22 MB
routeShutdown 0.00105 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00109 0.06 MB
preDispatch 0.16105 2.26 MB
postDispatch 0.21553 5.82 MB
dispatchLoopShutdown 0.33458 14.31 MB
SQL
Type Value
Executed 9 queries in: 0.022365808486938 seconds
Average query length: 0.0024850898318821 seconds
Queries per second: 402.39994030424
Longest query length: 0.0044641494750977
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('page_19_entries','/aktualnosci/2428,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-z-dnia-10-listopada-2015-r--zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-pomocy-publicznej-w-ramach-programu-operacyjnego-kapital-ludzki.html'),('entry_2428','/aktualnosci/2428,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-z-dnia-10-listopada-2015-r--zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-pomocy-publicznej-w-ramach-programu-operacyjnego-kapital-ludzki.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
aktualnosci
content_id
2428
content_title
rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-z-dnia-10-listopada-2015-r--zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-udzielania-pomocy-publicznej-w-ramach-programu-operacyjnego-kapital-ludzki
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id ermd42es1d2mph3gq6fo0ills3
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1503337260
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value