Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Zmiany w kwalifikowalności podatku VAT

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie prejudycjalnej C-276/14 oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I FPS 4/15 dotyczącymi konieczności dokonania centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, co może bezpośrednio wpłynąć na kwalifikowalność podatku VAT w projektach dofinansowanych w ramach POKL na lata 2007-2013, Instytucja Pośrednicząca POKL będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu zwraca się z prośbą o przedstawienie stosownych informacji w tym zakresie, poprzez wypełnienie i odesłanie dokumentu, o którym mowa w załączeniu, do dnia 17 marca 2016 roku (poniżej skan pisma w przedmiotowej sprawie).


Odwiedzin: 4811055
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04417 5.22 MB
routeShutdown 0.00104 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00108 0.06 MB
preDispatch 0.15782 2.26 MB
postDispatch 0.22474 6.20 MB
dispatchLoopShutdown 0.34124 14.57 MB
SQL
Type Value
Executed 17 queries in: 0.026073694229126 seconds
Average query length: 0.0015337467193604 seconds
Queries per second: 651.99813461837
Longest query length: 0.0043230056762695
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3969'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
aktualnosci
content_id
2429
content_title
zmiany-w-kwalifikowalnosci-podatku-vat
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id 55hd67fj61cf2iinb73ae5ko20
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1537489549
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value