Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Zmiany w kwalifikowalności podatku VAT

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie prejudycjalnej C-276/14 oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I FPS 4/15 dotyczącymi konieczności dokonania centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, co może bezpośrednio wpłynąć na kwalifikowalność podatku VAT w projektach dofinansowanych w ramach POKL na lata 2007-2013, Instytucja Pośrednicząca POKL będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu zwraca się z prośbą o przedstawienie stosownych informacji w tym zakresie, poprzez wypełnienie i odesłanie dokumentu, o którym mowa w załączeniu, do dnia 17 marca 2016 roku (poniżej skan pisma w przedmiotowej sprawie).


Odwiedzin: 4917551
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.08095 5.22 MB
routeShutdown 0.001 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00103 0.06 MB
preDispatch 0.20978 2.26 MB
postDispatch 0.47457 6.20 MB
dispatchLoopShutdown 0.66389 14.57 MB
SQL
Type Value
Executed 17 queries in: 0.026086568832397 seconds
Average query length: 0.0015345040489646 seconds
Queries per second: 651.67635150574
Longest query length: 0.0042440891265869
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
aktualnosci
content_id
2429
content_title
zmiany-w-kwalifikowalnosci-podatku-vat
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id 4cru28np1ig4b8a73g114bqm30
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548124292
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value