Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Dokumenty

Poniżej zamieszczone zostały załączniki z "Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki": 1) Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE - Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21.12.2010r. 2) Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE – Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22.12.2011r.
Dokumenty prezentowane na spotkaniach z Beneficjentami Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku jako Instytucję Pośredniczącą we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami EFS w województwie podlaskim w dniach 15.12.2011 (miejsce spotkania: Suwałki), 16.12. 2011 (miejsce spotkania: Łomża), 19.12. 2011 (miejsce spotkania: Białystok) pt „Nabór i realizacja projektów systemowych OPS/PCPR w roku 2012”. Dokumenty stanowiące załączniki do umowy/aneksu o dofinansowanie projektu oraz zaprezentowany na spotkaniu wniosek o dofinansowanie zostały zaktualizowane pod kątem zmian w Systemie realizacji PO KL wprowadzonych przez IZ w roku 2012.
Odwiedzin: 4833883
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04754 5.22 MB
routeShutdown 0.00096 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00099 0.06 MB
preDispatch 0.16361 2.26 MB
postDispatch 0.29321 6.24 MB
dispatchLoopShutdown 0.42722 14.63 MB
SQL
Type Value
Executed 18 queries in: 0.073462247848511 seconds
Average query length: 0.0040812359915839 seconds
Queries per second: 245.02381191927
Longest query length: 0.044849157333374
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('media','/dokumenty1330939644.html'),('media_file_1171','/dokumenty1330939644.html'),('media_file_1075','/dokumenty1330939644.html'),('media_file_1039','/dokumenty1330939644.html'),('media_file_339','/dokumenty1330939644.html'),('media_file_338','/dokumenty1330939644.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dokumenty1330939644
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id 4d5saqqufskso0q3e50c51d511
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1540100973
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value