Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

1.3.1 - Projekty na rzecz społeczności romskiej - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

 • projekty obejmujące działania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia, przyczyniające się do aktywizacji społeczno - zawodowej społeczności romskiej

Typ beneficjentów: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)

1. członkowie społeczności romskiej,

2. instytucje i podmioty działające na rzecz  społeczności romskiej w Polsce;

3. osoby z otoczenia społeczności romskiej (w zakresie wspólnych projektów prowadzących do integracji Romów ze społeczeństwem)

   
  Odwiedzin: 4752133
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04344 5.22 MB
  routeShutdown 0.00094 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00097 0.06 MB
  preDispatch 0.15894 2.25 MB
  postDispatch 0.21397 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.34504 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.02106237411499 seconds
  Average query length: 0.002106237411499 seconds
  Queries per second: 474.78028570782
  Longest query length: 0.0046579837799072
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3880'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-1-3-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 9tgbi9m3vpetoi74t2pk5hvba1
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1529845444
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value