Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

1.3.4 - Centralny Zarząd Służby Więziennej - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

1. aktywizacja społeczno-zawodowa i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności

2. projekty służące modernizacji systemu szkolenia zawodowego więźniów

3. projekty informacyjno - promocyjne m.in. z zakresu równych szans, mobilności zawodowej, przekwalifikowań, promujące integrację i zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia wolności

4. przygotowanie i realizacja procedur i standardów postępowania przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, w celu przygotowania do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem osób odbywających karę pozbawienia wolności

5. podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, studia i studia podyplomowe) w zakresie przygotowania osób odbywających karę pozbawienia wolności do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem

6. projekty współpracy jednostek penitencjarnych z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, partnerami społeczno – gospodarczymi w celu przygotowania do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem osób odbywających karę pozbawienia wolności

Typ beneficjentów:

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

- osoby odbywające karę pozbawienia wolności, maksymalnie na dwa lata przed opuszczeniem jednostki penitencjarnej (również w związku z warunkowym, przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary maksymalnie na 2 lata przed nabyciem uprawnień do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary)

- jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz ich funkcjonariusze i pracownicy

W zakresie projektów współpracy również:

- partnerzy społeczno-gospodarczy

- instytucje i organizacje działające w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej

- instytucje rynku pracy i pomocy społecznej

 

   
  Odwiedzin: 4917571
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.05628 5.22 MB
  routeShutdown 0.00092 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00095 0.06 MB
  preDispatch 0.16632 2.26 MB
  postDispatch 0.22608 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.37399 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.023823738098145 seconds
  Average query length: 0.0021657943725586 seconds
  Queries per second: 461.72435050638
  Longest query length: 0.0044260025024414
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-1-3-4
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id n9oeojtiem2pdq1hdkgje96l14
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548125214
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value