Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

1.3.5 - Ministerstwo Sprawiedliwości - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- projekty wpierające integrację zawodową i społeczną osób przebywających w  zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, ośrodkach kuratorskich oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży zagrożonej wykluczeniem w wyniku konfliktu z prawem i młodzieży, która weszła w konflikt z prawem (1)

- projekty współpracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich  z instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, partnerami społeczno – gospodarczymi w celu przygotowania do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem osób przebywających w tych placówkach (2)

- projekty informacyjno-edukacyjne z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób przebywających w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ośrodkach kuratorskich oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży zagrożonej wykluczeniem w wyniku konfliktu z prawem i młodzieży, która weszła w konflikt z prawem (3)

- podnoszenie kwalifikacji kluczowych pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz kuratorów sądowych (m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, studia i studia podyplomowe) w zakresie przygotowania osób przebywających w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich oraz ośrodkach kuratorskich do zatrudniania i integracji ze społeczeństwem (4)

Typ beneficjentów:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)

- oraz schroniskach dla nieletnich oraz ośrodkach kuratorskich

- kluczowi pracownicy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz kuratorzy sądowi

- młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w tym młodzież zagrożona konfliktem z prawem i młodzież, która weszła w konflikt z prawem

 

W zakresie projektów współpracy również:

- partnerzy społeczno-gospodarczy

- instytucje i organizacje działające w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej

instytucje rynku pracy i pomocy społecznej

 

   
  Odwiedzin: 4457340
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.03066 5.22 MB
  routeShutdown 0.00057 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00059 0.06 MB
  preDispatch 0.10071 2.25 MB
  postDispatch 0.13986 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.23014 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.022579431533813 seconds
  Average query length: 0.0022579431533813 seconds
  Queries per second: 442.88094609577
  Longest query length: 0.0045590400695801
  Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('page_724','/dzialanie-1-3-5.html')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-1-3-5
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id h18tnt4qiamlgfbc25a78fppo5
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1498212767
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value