Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

1.3.6 - PFRON - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, efektywności form wsparcia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych, powiązane z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi[1] (1)

- ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia) (2)

- identyfikacja i promocja najlepszych rozwiązań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym (3)

kampanie informacyjne skierowane m.in. do pracodawców w celu zachęcania ich do zatrudniania osób niepełnosprawnych[1] Przez działania wdrożeniowe należy rozumieć w szczególności opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących narzędzi i metod aktywizacji społecznej, programów nauczania, a także rozwiązań organizacyjnych sprzyjających inkluzji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działaniem wdrożeniowym nie są natomiast konferencje, publikacje, wizyty studyjne, a także działania informacyjno-promocyjne, które nie przyczyniają się do efektywnego wykorzystania wyników prowadzonych badań.

 Typ beneficjentów: PFRON

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

- osoby niepełnosprawne z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi

- rodziny i najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych

- instytucje i podmioty bezpośrednio realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych

- pracodawcy

- partnerzy społeczno-gospodarczy

osoby wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych


 

   
  Odwiedzin: 4833776
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.0497 5.22 MB
  routeShutdown 0.00102 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00106 0.06 MB
  preDispatch 0.16961 2.26 MB
  postDispatch 0.22479 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.36729 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.023196935653687 seconds
  Average query length: 0.0021088123321533 seconds
  Queries per second: 474.20056529112
  Longest query length: 0.0042979717254639
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3999'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-1-3-6
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id fd1jjs33e0eio38agoanel0000
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1540092394
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value