Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

1.3.7 - Projekty skierowane do pracowników migrujących - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- projekty badawcze dotyczące systemów dopuszczania migrantów do polskiego rynku pracy powiązane z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi[1] (1)

- kampanie informacyjno - promocyjne na temat możliwości pracy i życia w Polsce, skierowane do pracowników migrujących z i do Polski (w tym także osób, które wyemigrowały z Polski) obejmujące m. in. działania medialne oraz opracowanie szeregu materiałów informacyjnych (włącznie z tworzeniem portalu internetowego) (2)[1] Przez działania wdrożeniowe należy rozumieć w szczególności opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących narzędzi i metod aktywizacji społecznej, programów nauczania, a także rozwiązań organizacyjnych sprzyjających inkluzji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działaniem wdrożeniowym nie są natomiast konferencje, publikacje, wizyty studyjne, a także działania informacyjno-promocyjne, które nie przyczyniają się do efektywnego wykorzystania wyników prowadzonych badań.

 

Typ beneficjentów:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich


Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

- pracownicy migrujący do Polski

- pracownicy migrujący z Polski


 

   
  Odwiedzin: 4917391
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04533 5.22 MB
  routeShutdown 0.00091 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00094 0.06 MB
  preDispatch 0.18928 2.25 MB
  postDispatch 0.24259 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.37344 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.021237373352051 seconds
  Average query length: 0.0021237373352051 seconds
  Queries per second: 470.86802281198
  Longest query length: 0.004364013671875
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-1-3-7
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id ve342v8u8bnkc9erdlgcik4lv1
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548120895
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value