Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Cel działania:

Celem Działania jest opracowywanie, wdrażanie i promocja ogólnopolskich i ponadregionalnych rozwiązań z zakresu aktywizacji  zawodowej i integracji społecznej, skierowanych do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności: młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób pozbawionych wolności, osób niepełnosprawnych oraz członków społeczności romskiej.

 

Odwiedzin: 4833873
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.0443 5.22 MB
routeShutdown 0.00088 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00092 0.06 MB
preDispatch 0.1567 2.25 MB
postDispatch 0.22125 5.91 MB
dispatchLoopShutdown 0.35267 14.36 MB
SQL
Type Value
Executed 17 queries in: 0.024986028671265 seconds
Average query length: 0.0014697663924273 seconds
Queries per second: 680.38023263581
Longest query length: 0.004425048828125
Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-1-3
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id 0i5nv66ll1lg8jpigbu9fmnmk6
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1540100626
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value