Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

2.1.2 - Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności - projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych

Typ realizowanych operacji (projektów):

- opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań, które zwiększają zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw w szczególności w zakresie form i metod organizacji pracy (w tym pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz telepracy), zarządzania zmianą gospodarczą oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (1)

- opracowanie i upowszechnienie mechanizmów udziału partnerów społecznych w procesie diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników i przedsiębiorstw oraz współzarządzania Funduszami Szkoleniowymi[1] przedsiębiorstw (2)

- wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych (3)[1] W rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r.  Nr 69 poz. 415, z późn.zm.)


Typ beneficjentów:

partnerzy społeczni (związki pracodawców[1] i związki zawodowe[2])[1] W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz.U. z 2002 Nr 112 poz. 979 z późn. zm – dotyczy całego Priorytetu II.

[2] W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) – dotyczy całego Priorytetu II.


Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

- Mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym wykonujący pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej)

- przedstawiciele związków pracodawców

- przedstawiciele związków zawodowych

   
  Odwiedzin: 4855468
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.0819 5.22 MB
  routeShutdown 0.00091 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00094 0.06 MB
  preDispatch 0.16021 2.25 MB
  postDispatch 0.23818 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.40614 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.040411472320557 seconds
  Average query length: 0.0036737702109597 seconds
  Queries per second: 272.19993156261
  Longest query length: 0.018867015838623
  Longest query: SELECT `page_content`.* FROM `page_content` WHERE (((`page_content`.`content_id` = 691)))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-2-1-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id gvipcsva6khs8s8g676p3s21q5
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1542217284
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value