Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

2.1.3 - Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- wypracowanie i/lub wdrażanie narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze zdiagnozowanych potrzeb dotyczących obszaru zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi (1)

- opracowanie standardów zarządzania procesami w przedsiębiorstwach (2)

- projekty  szkoleniowe, doradcze lub z zakresu outplacementu wspierające procesy restrukturyzacji (zmiany gospodarczej (3)

 Typ beneficjentów:

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

- Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

- Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

- pracownicy MMŚ przedsiębiorstw

- sieci kooperacyjne MMŚ przedsiębiorstw i ich pracownicy

- partnerzy społeczni i gospodarczy

- agencje rozwoju regionalnego

- jednostki naukowe, parki technologiczne, centra transferów technologii, inkubatory przedsiębiorczości, uczelnie

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie szkoleń i ich pracownicy (w tym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych)

- instytucje i ośrodki wspierające przedsiębiorczość

- osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

   
  Odwiedzin: 4599522
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04482 5.22 MB
  routeShutdown 0.00088 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00091 0.06 MB
  preDispatch 0.15539 2.25 MB
  postDispatch 0.21004 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.3386 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.023133277893066 seconds
  Average query length: 0.0023133277893066 seconds
  Queries per second: 432.27769303706
  Longest query length: 0.0044798851013184
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3714'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-2-1-3
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id v7r1eo9erc6al2ihe6l6ta7rl6
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1508494725
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value