Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

2.2.1 - Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych i finansowych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą (1)

Typ beneficjentów:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

- instytucje świadczące usługi oraz udzielające wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz sieci tych instytucji i ich pracownicy, w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych

- przedsiębiorcy (z sektora MMSP) oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą,

   
  Odwiedzin: 4596926
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04517 5.22 MB
  routeShutdown 0.00086 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00089 0.06 MB
  preDispatch 0.15967 2.25 MB
  postDispatch 0.21624 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.34849 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.024103164672852 seconds
  Average query length: 0.0024103164672852 seconds
  Queries per second: 414.88327925932
  Longest query length: 0.0055949687957764
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3712'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-2-2-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id fd5kt2j9enh1vc2kcitbqecdo5
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1508337621
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value