Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

2.3.1 - Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych przystosowanych do potrzeb poszczególnych grup pracowników/grup zawodowych, w szczególności ukierunkowanych na redukcję występowania chorób zawodowych (wdrożenie wybranych programów) (1)

- opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powrót do pracy określonych grup pracowników/grup zawodowych ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi (wdrożenie wybranych programów) (2)

Typ beneficjentów:

- Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi

- Minister właściwy ds. zdrowia

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- grupy zawodowe/grupy pracowników narażone na czynniki wywołujące choroby zawodowe

- osoby, u których warunki pracy spowodowały wystąpienie choroby zawodowej (stwierdzono chorobę zawodową) lub orzeczono niezdolność do pracy

   
  Odwiedzin: 4534275
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04442 5.22 MB
  routeShutdown 0.00096 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00099 0.06 MB
  preDispatch 0.16104 2.26 MB
  postDispatch 0.21479 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.40539 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.086644887924194 seconds
  Average query length: 0.0078768079931086 seconds
  Queries per second: 126.95497984398
  Longest query length: 0.048010110855103
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3656'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-2-3-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id dttlf7f92084g3hmtc9i0dak36
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1503570684
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value