Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

2.3.1 - Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych przystosowanych do potrzeb poszczególnych grup pracowników/grup zawodowych, w szczególności ukierunkowanych na redukcję występowania chorób zawodowych (wdrożenie wybranych programów) (1)

- opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powrót do pracy określonych grup pracowników/grup zawodowych ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi (wdrożenie wybranych programów) (2)

Typ beneficjentów:

- Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi

- Minister właściwy ds. zdrowia

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- grupy zawodowe/grupy pracowników narażone na czynniki wywołujące choroby zawodowe

- osoby, u których warunki pracy spowodowały wystąpienie choroby zawodowej (stwierdzono chorobę zawodową) lub orzeczono niezdolność do pracy

   
  Odwiedzin: 4750399
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04582 5.22 MB
  routeShutdown 0.0009 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
  preDispatch 0.16688 2.26 MB
  postDispatch 0.22228 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.35661 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.023142337799072 seconds
  Average query length: 0.0021038488908248 seconds
  Queries per second: 475.31930851173
  Longest query length: 0.0046329498291016
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3878'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-2-3-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 5arh7f33qhc9c4c1hcm2ed33n6
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1529693322
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value