Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

2.3.2 - Doskonalenie zawodowe kadr medycznych - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologii, kardiologii, medycyny pracy (1)

- kształcenie lekarzy w tematyce związanej ze schorzeniami będącymi przyczyną opuszczania rynku pracy przez osoby w wieku produkcyjnym oraz tematyką związaną ze starzeniem się społeczeństwa (2)

- kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych[1] (3)

- kształcenie przedstawicieli innych zawodów medycznych w tematyce związanej ze schorzeniami będącymi przyczyną opuszczania rynku pracy przez osoby w wieku produkcyjnym oraz tematyką związaną ze starzeniem się społeczeństwa [2] (4)[1] Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r.  w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (Dz. U. Nr 110. poz. 1170), nazwa tzw. studiów pomostowych brzmi: studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczone dla pielęgniarek, położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i są absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

[2] Określonych w Planie działania.

Typ beneficjentów:

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;

- Minister właściwy ds. zdrowia;

- Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- lekarze kwalifikujący się do uczestnictwa w procesie kształcenia specjalizacyjnego z zakresu kardiologii, szeroko rozumianej onkologii (onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej) oraz medycyny pracy;

- pielęgniarki i położne kwalifikujące się do uczestnictwa w studiach pomostowych oraz ewentualnie do kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych[1] ;

- lekarze kwalifikujący się do uczestnictwa w formach kształcenia, podnoszących kwalifikacje w tematyce związanej ze schorzeniami będącymi przyczyną opuszczania rynku pracy przez osoby w wieku produkcyjnym oraz tematyką związaną ze starzeniem się społeczeństwa  

- przedstawiciele innych zawodów medycznych kwalifikujący się do uczestnictwa w formach kształcenia, podnoszących kwalifikacje w tematyce związanej ze schorzeniami będącymi przyczyną opuszczania rynku pracy przez osoby w wieku produkcyjnym oraz tematyką związaną ze starzeniem się społeczeństwa[2][1] Finansowanie kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych możliwe będzie tylko w przypadku posiadania środków wygenerowanych z części przeznaczonej na finansowanie Poddziałania 2.3.2.

[2] Finansowanie kształcenia podyplomowego możliwe będzie tylko w przypadku posiadania środków wygenerowanych z części przeznaczonej na finansowanie Poddziałania 2.3.2.


 

   
  Odwiedzin: 4917483
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.0443 5.22 MB
  routeShutdown 0.00091 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00094 0.06 MB
  preDispatch 0.15988 2.26 MB
  postDispatch 0.21428 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.34346 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.024016141891479 seconds
  Average query length: 0.0021832856264981 seconds
  Queries per second: 458.02527523801
  Longest query length: 0.004734992980957
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-2-3-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 174ldru3d5kh5c0f3edde829e3
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548123923
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value