Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

2.3.3 - Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów (1)

- szkolenia pracowników, w szczególności kadry zarządzającej zakładów opieki zdrowotnej, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia, tj. kadry zarządzającej NFZ (2)

- rozwój standardów kwalifikacji dla kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia (3)

 Typ beneficjentów:

- Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia;

- Narodowy Fundusz Zdrowia;

- Naczelna Izba Lekarska;

- Minister właściwy ds. zdrowia

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

­- zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności szpitale, posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów

­- pracownicy, w szczególności kadra zarządzająca zakładów opieki zdrowotnej, które posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów

- dysponenci środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadra zarządzająca NFZ

 

   
  Odwiedzin: 4855334
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04104 5.22 MB
  routeShutdown 0.0009 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00094 0.06 MB
  preDispatch 0.15733 2.25 MB
  postDispatch 0.22783 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.35634 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.035139560699463 seconds
  Average query length: 0.0035139560699463 seconds
  Queries per second: 284.57953944065
  Longest query length: 0.014506101608276
  Longest query: SELECT `page_content`.* FROM `page_content` WHERE (((`page_content`.`content_id` = 697)))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-2-3-3
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 0cq9r8nqi9nhktb0ic1jmm2ja5
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1542216126
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value