Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

2.3.4 - Rozwój kwalifikacji kadr służacy podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- Kształcenie poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie[1] (1)[1] W przypadku realizacji ww. form kształcenia, gdy ich uczestnikami są przedsiębiorcy lub pracownicy przedsiębiorstw, łącznie spełnione muszą być następujące warunki:

1) Projektodawca  (w przypadku projektów partnerskich lider partnerstwa i  partner/partnerzy projektu) jest niezależny od pracodawcy uczestnika danej formy kształcenia (tzn. nie zachodzą zależności prawne i kapitałowe pomiędzy projektodawcami a pracodawcami uczestników danej formy kształcenia);
2) kształcenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
3) nabór na daną formę kształcenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;

4) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach tego samego projektu.

Typ beneficjentów:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

- Pracownicy podmiotów leczniczych, wykonujący niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze)

Odwiedzin: 4810987
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04187 5.22 MB
routeShutdown 0.00089 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
preDispatch 0.15964 2.26 MB
postDispatch 0.20793 5.69 MB
dispatchLoopShutdown 0.33416 14.23 MB
SQL
Type Value
Executed 10 queries in: 0.022079229354858 seconds
Average query length: 0.0022079229354858 seconds
Queries per second: 452.91435852581
Longest query length: 0.0042459964752197
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3969'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-2-3-4
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id gjhlmphbt5tvosqnmkot44e412
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1537486647
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value