Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

3.1.1 - Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- przygotowanie kadr badawczych w dziedzinie badań edukacyjnych, m.in. poprzez uruchomienie studiów podyplomowych i studiów doktoranckich (1)

- usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty,  m. in. poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej (2)

 Typ beneficjentów:

- minister właściwy ds. oświaty i wychowania

- Instytut Badań Edukacyjnych

- Centrum Informatyczne Edukacji

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- placówki oświatowe

- uczelnie i jednostki naukowe

- administracja oświatowa

- organy prowadzące szkoły i placówki

- kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny

- Centralna Komisja Egzaminacyjna

- Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

   
  Odwiedzin: 4917401
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04055 5.22 MB
  routeShutdown 0.00091 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00094 0.06 MB
  preDispatch 0.17982 2.36 MB
  postDispatch 0.23175 6.00 MB
  dispatchLoopShutdown 0.35609 14.45 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.022755146026611 seconds
  Average query length: 0.0020686496387828 seconds
  Queries per second: 483.407137319
  Longest query length: 0.0042891502380371
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-3-1-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id f786j4rc2j3i8dthav6pof6ef7
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548120931
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value