Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

3.1.2 - Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- opracowanie koncepcji modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły

- wdrożenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły

- doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym zarządzania procesami zmian w systemie oświaty

Typ beneficjentów:

- minister właściwy ds. oświaty i wychowania

- Ośrodek Rozwoju Edukacji

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące

- administracja oświatowa

- Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- minister właściwy ds. oświaty i wychowania

   
  Odwiedzin: 4855659
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.0442 5.22 MB
  routeShutdown 0.00087 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.0009 0.06 MB
  preDispatch 0.16878 2.25 MB
  postDispatch 0.22631 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.36879 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.022984027862549 seconds
  Average query length: 0.0022984027862549 seconds
  Queries per second: 435.08474927906
  Longest query length: 0.0043759346008301
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4023'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-3-1-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id ul4vnhql2ds4cq8vfvkd7etse2
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1542219458
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value