Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

3.1.2 - Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- opracowanie koncepcji modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły

- wdrożenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły

- doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym zarządzania procesami zmian w systemie oświaty

Typ beneficjentów:

- minister właściwy ds. oświaty i wychowania

- Ośrodek Rozwoju Edukacji

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące

- administracja oświatowa

- Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- minister właściwy ds. oświaty i wychowania

   
  Odwiedzin: 4752068
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04439 5.22 MB
  routeShutdown 0.00094 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00097 0.06 MB
  preDispatch 0.16203 2.25 MB
  postDispatch 0.21979 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.35282 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.02289891242981 seconds
  Average query length: 0.002289891242981 seconds
  Queries per second: 436.70196262169
  Longest query length: 0.0048229694366455
  Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-3-1-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id jgq8g9vr4gvdj3g6m2e3namb26
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1529844969
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value