Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- ujednolicenie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (1)

Typ beneficjentów:

- minister właściwy ds. oświaty i wychowania

- Ośrodek Rozwoju Edukacji

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- szkoły i placówki oświatowe

- administracja oświatowa

- organy prowadzące szkoły i placówki

- kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny

- Centralna Komisja Egzaminacyjna

- Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

 

   
  Odwiedzin: 4855197
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04477 5.22 MB
  routeShutdown 0.00096 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00099 0.06 MB
  preDispatch 0.15712 2.25 MB
  postDispatch 0.28485 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.41799 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.095384359359741 seconds
  Average query length: 0.0095384359359741 seconds
  Queries per second: 104.83899107908
  Longest query length: 0.075996160507202
  Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('page_737','/dzialanie-3-3-1.html')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-3-3-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id ouvoa0sfit39v92sj5eg5rvkb6
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1542214980
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value