Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

3.3.3 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy (1)

- opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie innowacyjnych programów i metod oraz najlepszych praktyk (dydaktycznych, organizacyjnych), m.in. poprzez rozwój portalu edukacyjnego Scholaris (2)

- opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dla działających za granicą szkół, które należą do polskiego systemu oświaty oraz dla uczniów – dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą, umożliwiających kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty (3)

- programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, o profilu artystycznym (4)

- opracowanie nowych aktywnych metod kształcenia nauczycieli, w tym kształcenia praktycznego (5)

 Typ beneficjentów:

- Minister właściwy ds. oświaty i wychowania

- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

- Ośrodek Rozwoju Edukacji

- Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

- Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego / Centrum Edukacji Artystycznej

- Centrum Nauki Kopernik

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- szkoły i placówki oświatowe

- uczelnie i jednostki naukowe

- administracja oświatowa

- organy prowadzące szkoły i placówki

- kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny

- Centralna Komisja Egzaminacyjna

- Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

- dzieci i młodzież przebywające za granicą

   
  Odwiedzin: 4917559
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.06889 5.22 MB
  routeShutdown 0.00094 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00097 0.06 MB
  preDispatch 0.17927 2.25 MB
  postDispatch 0.23679 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.39724 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.020813703536987 seconds
  Average query length: 0.0020813703536987 seconds
  Queries per second: 480.45269705266
  Longest query length: 0.0042829513549805
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-3-3-3
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 93dkanq541i4mb99s8e6lqaau0
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548124635
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value