Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

3.4.1 - Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji (1):

- badania i analizy (powiązane z dodatkowymi działaniami wdrożeniowymi) dotyczące kompetencji i kwalifikacji występujących na polskim rynku pracy, a także możliwości nabywania i potwierdzania kwalifikacji (a)

- opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji - opis i usystematyzowanie kompetencji i kwalifikacji według poziomu i zakresu kształcenia (b)

- budowa Krajowego Systemu Kwalifikacji - opracowanie i wdrożenie zasad i procedur potwierdzania kompetencji i kwalifikacji nabywanych w trybie formalnym (w formach szkolnych i pozaszkolnych) pozaformalnym i nieformalnym, a także wsparcie rozwiązań organizacyjno-instytucjonalnych (tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Systemu) (c)

Typ beneficjentów:

- Minister właściwy ds. oświaty i wychowania

- Instytut Badań Edukacyjnych

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące

- administracja oświatowa

- pracodawcy

- izby rzemieślnicze i inne organizacje rzemiosła

- uczelnie

- Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   
  Odwiedzin: 4917413
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.0456 5.22 MB
  routeShutdown 0.00099 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00103 0.06 MB
  preDispatch 0.1849 2.25 MB
  postDispatch 0.24122 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.3723 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.02129340171814 seconds
  Average query length: 0.002129340171814 seconds
  Queries per second: 469.62904905331
  Longest query length: 0.0045280456542969
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-3-4-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 5doeuj434uak8e1f2lnga6iqr7
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548121256
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value