Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

-  ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie (1)

- opracowanie i wdrożenie modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa zawodowego (2)

- opracowanie i wdrożenie systemu edukacji na odległość (3)

- opracowanie systemu rozwijania i promocji umiejętności zawodowych (4)

Typ beneficjentów:

- minister właściwy ds. oświaty i wychowania

- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

-  szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące

-  administracja oświatowa

-  pracodawcy

-  uczniowie, studenci, osoby pracujące,  bezrobotne i poszukujące pracy

-  uczelnie

- Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

   
  Odwiedzin: 4810973
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04353 5.22 MB
  routeShutdown 0.0009 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
  preDispatch 0.16073 2.25 MB
  postDispatch 0.21659 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.34901 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.021620512008667 seconds
  Average query length: 0.0021620512008667 seconds
  Queries per second: 462.52373653276
  Longest query length: 0.0041689872741699
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3969'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-3-4-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id b5908hokma3g709r5suhvj0o40
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1537486600
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value