Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

-  ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie (1)

- opracowanie i wdrożenie modelu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa zawodowego (2)

- opracowanie i wdrożenie systemu edukacji na odległość (3)

- opracowanie systemu rozwijania i promocji umiejętności zawodowych (4)

Typ beneficjentów:

- minister właściwy ds. oświaty i wychowania

- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

-  szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące

-  administracja oświatowa

-  pracodawcy

-  uczniowie, studenci, osoby pracujące,  bezrobotne i poszukujące pracy

-  uczelnie

- Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

   
  Odwiedzin: 4596858
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04649 5.22 MB
  routeShutdown 0.00094 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00097 0.06 MB
  preDispatch 0.20691 2.26 MB
  postDispatch 0.28034 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.41431 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.078655004501343 seconds
  Average query length: 0.0071504549546675 seconds
  Queries per second: 139.85124112239
  Longest query length: 0.043102025985718
  Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-3-4-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 0c7kqrhutfnvgk9jae3gfnnon5
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1508336630
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value