Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

3.4.3 - Upowszechnienie uczenia się przez całe Życie - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (1)

- opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego (2)

Typ beneficjentów:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

-  uczniowie

-  nauczyciele i doradcy zawodowi

- instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe

- placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

- szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące

- kuratoria oświaty

- Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- uczelnie i jednostki naukowe

- administracja oświatowa

- organy prowadzące szkoły i placówki

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odwiedzin: 4811067
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04518 5.22 MB
routeShutdown 0.00098 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00101 0.06 MB
preDispatch 0.16957 2.26 MB
postDispatch 0.22257 5.69 MB
dispatchLoopShutdown 0.35433 14.23 MB
SQL
Type Value
Executed 10 queries in: 0.022079467773438 seconds
Average query length: 0.0022079467773437 seconds
Queries per second: 452.90946786455
Longest query length: 0.0042440891265869
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3969'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-3-4-3
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id 469aerpi04po88tu0lun4e1g07
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1537489996
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value