Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

3.4.3 - Upowszechnienie uczenia się przez całe Życie - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (1)

- opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego (2)

Typ beneficjentów:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

-  uczniowie

-  nauczyciele i doradcy zawodowi

- instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe

- placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

- szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące

- kuratoria oświaty

- Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- uczelnie i jednostki naukowe

- administracja oświatowa

- organy prowadzące szkoły i placówki

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odwiedzin: 4855583
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04367 5.22 MB
routeShutdown 0.00089 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
preDispatch 0.16179 2.25 MB
postDispatch 0.21412 5.69 MB
dispatchLoopShutdown 0.34624 14.23 MB
SQL
Type Value
Executed 9 queries in: 0.020787239074707 seconds
Average query length: 0.002309693230523 seconds
Queries per second: 432.95792999037
Longest query length: 0.0043420791625977
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4023'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-3-4-3
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id otssji4epsmn6bpqfopovrrc01
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1542218494
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value