Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

3.4.3 - Upowszechnienie uczenia się przez całe Życie - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (1)

- opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego (2)

Typ beneficjentów:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

-  uczniowie

-  nauczyciele i doradcy zawodowi

- instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe

- placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

- szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące

- kuratoria oświaty

- Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

- uczelnie i jednostki naukowe

- administracja oświatowa

- organy prowadzące szkoły i placówki

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odwiedzin: 4752072
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04393 5.22 MB
routeShutdown 0.00091 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00094 0.06 MB
preDispatch 0.15993 2.25 MB
postDispatch 0.21278 5.69 MB
dispatchLoopShutdown 0.35164 14.23 MB
SQL
Type Value
Executed 9 queries in: 0.027262210845947 seconds
Average query length: 0.0030291345384386 seconds
Queries per second: 330.12729785038
Longest query length: 0.0066461563110352
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('menu_2','/dzialanie-3-4-3.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-3-4-3
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id emb6d0u53tfas71ims7o19pgr5
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1529845023
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value