Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

4.1.2 - Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- Realizacja kształcenia zamawianego poprzez podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych poprzez realizację projektów obejmujących m.in. (1):

- tworzenie programów stypendialnych dla studentów kierunków zamawianych (a)

- tworzenie i  wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów pierwszego roku kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych  obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierunkach (b)

- wdrażanie nowych lub zmienionych programów (w tym programów kształcenia opracowanych w ramach Poddziałania 4.1.3) (c)

- inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnię podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych (d)

 Typ beneficjentów:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- uczelnie realizujące kształcenie na kierunkach zamawianych

- studenci podejmujący kształcenie na kierunkach zamawianych w ramach działania

   
  Odwiedzin: 4599530
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04236 5.22 MB
  routeShutdown 0.00089 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00092 0.06 MB
  preDispatch 0.16263 2.26 MB
  postDispatch 0.21753 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.34557 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.024051189422607 seconds
  Average query length: 0.0021864717656916 seconds
  Queries per second: 457.35783818077
  Longest query length: 0.0043480396270752
  Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('page_744','/dzialanie-4-1-2.html')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-4-1-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id js4f03phn5o9fgnc8l8o97d0m0
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1508494829
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value