Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

4.1.3 - Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- promocja wyboru ścieżki kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych (1)

- opracowanie modeli efektywnego zarządzania w szkolnictwie wyższym, w tym: modeli zarządzania uczelniami różnych typów oraz modeli zarządzania jakością w uczelni (2)

- opracowanie programów kształcenia, w szczególności w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych technicznych oraz nowoczesnych technologii w medycynie (w tym również makrokierunki, kierunki unikatowe, studia międzykierunkowe) (3)

- opracowanie programów kształcenia w językach obcych (w tym w języku angielskim) w wybranych obszarach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych, przyrodniczych, rolniczych, medycznych i technicznych (4)

- badania, analizy i ekspertyzy, w połączeniu z elementami wdrożeniowymi, w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego zwłaszcza w zakresie jakości kształcenia i dostosowania jego kierunków do potrzeb gospodarki (5)

- organizacja konferencji, seminariów i spotkań panelowych z udziałem przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, w celu wymiany doświadczeń oraz wypracowania propozycji rozwiązań kluczowych problemów w szkolnictwie wyższym (6)

- opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu i zbierania danych na temat szkolnictwa wyższego w Polsce zwłaszcza w zakresie procesu i jakości kształcenia (7)

- wsparcie szkoleniowe i analityczno – badawcze dla kadr Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu wzmocnienia systemu akredytacji (8)

 Typ beneficjentów:

Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego – Departament Strategii

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego

- pozostali ministrowie nadzorujący uczelnie

- Polska Komisja Akredytacyjna

- Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- uczelnie (instytucje i kadra akademicka)

- studenci

 

   
  Odwiedzin: 4855164
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04231 5.22 MB
  routeShutdown 0.0009 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
  preDispatch 0.15721 2.25 MB
  postDispatch 0.21261 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.34266 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.023083209991455 seconds
  Average query length: 0.0023083209991455 seconds
  Queries per second: 433.21531120246
  Longest query length: 0.0048799514770508
  Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-4-1-3
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 53jij61s3qupka8hoou2aejm36
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1542214787
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value