Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

5.1.2 - Wdrażanie systemu zarządzana finansowego w ujęciu zadaniowym - projekt systemowy

 Typ realizowanych operacji (projektów):

- Projekty związane z wdrażaniem systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym, w tym m.in. (1):

- przegląd aktów prawnych regulujących funkcjonowanie finansów publicznych (a),

- wsparcie dla opracowania i wdrożenia systemu ewaluacji zadań publicznych opartego na wskaźnikach, m.in. poprzez analizę wzorców w zakresie tworzenia wskaźników realizacji zadań publicznych, tworzenie baz danych wskaźników, stworzenie kompleksowego systemu ewaluacji zadań publicznych (b),

- doskonalenie metodologii w zakresie w zakresie przygotowywania wieloletniego planowania budżetowego oraz planowania strategicznego (c),

- implementacja systemu planowania wieloletniego w obszarze zarządzania finansowego i zarządzania przez cele (d)

Typ beneficjentów:

 Ministerstwo Finansów

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy):

Między innymi:

- Ministerstwo Finansów,

- urzędy administracji rządowej

- pracownicy administracji rządowej

   
  Odwiedzin: 4811039
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04366 5.22 MB
  routeShutdown 0.001 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00104 0.06 MB
  preDispatch 0.16575 2.26 MB
  postDispatch 0.22322 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.35336 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.022468566894531 seconds
  Average query length: 0.0020425969904119 seconds
  Queries per second: 489.57283531409
  Longest query length: 0.0042870044708252
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3969'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-5-1-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id l5e5ec86btrb4l3p8j8qm3gc56
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1537488981
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value