Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

5.2.2 - Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- diagnozowanie samorządu terytorialnego w kluczowych aspektach jego funkcjonowania, w tym m.in. poprzez badania, analizy i ekspertyzy (1)

- usprawnienie i zintensyfikowanie mechanizmów współpracy między jednostkami administracji publicznej, w tym między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego (2)

- wsparcie w opracowaniu oraz rozwoju systemu monitorowania i oceny efektywności działania administracji rządowej w województwie (3)

- projekty związane z wdrażaniem systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym, w tym m.in. (4):

- doskonalenie metodologii i umiejętności w zakresie przygotowywania wieloletniego planowania budżetowego oraz planowania strategicznego (a),

- implementacja systemu planowania wieloletniego w obszarze zarządzania finansowego i zarządzania przez cele w samorządzie terytorialnym (b),

- wsparcie dla wdrożenia systemu ewaluacji zadań publicznych opartego na wskaźnikach (c)

- projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr m.in. poprzez (5):

- opracowanie standardów kompetencyjnych dla pracowników urzędów administracji samorządowej (a),

- przeprowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych w urzędach administracji samorządowej, w tym m.in. opracowanie planu działań w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań (b),

- pomoc doradczą oraz szkolenia w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym (c)

- identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach administracji samorządowej w tym m.in. w zakresie obsługi klienta, organizacji i funkcjonowania urzędu, zarządzania (6)

- upowszechnianie standardów zarządzania oraz standardów obsługi klienta w urzędach administracji samorządowej (7)

Typ beneficjentów: Ministerstwo Adminitracji i Cyfryzacji

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- Ministerstwo  Administracji i Cyfryzacji

- urzędy administracji samorządowej

- pracownicy urzędów administracji samorządowej

- KWRiST

   
  Odwiedzin: 4855498
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.09758 5.22 MB
  routeShutdown 0.00091 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00095 0.06 MB
  preDispatch 0.15864 2.25 MB
  postDispatch 0.21364 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.39862 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.022703170776367 seconds
  Average query length: 0.0022703170776367 seconds
  Queries per second: 440.46710913215
  Longest query length: 0.0054750442504883
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4023'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-5-2-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id k61fdf18tcjp4dv9qjnjpm68p2
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1542217604
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value