Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

5.2.3 - Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- badania i oceny potrzeb szkoleniowych służb publicznych (1)

- szkolenia ogólne i specjalistyczne dla służb publicznych (2)

- pomoc doradcza i szkolenia dla kadr służb publicznych w zakresie etyki i unikania konfliktu interesów (3)

- wzmocnienie potencjału samorządowych kolegiów odwoławczych, m.in. poprzez specjalistyczne szkolenia (4)

- wzmocnienie potencjału regionalnych izb obrachunkowych, m.in. poprzez specjalistyczne szkolenia i wzmacnianie narzędzi nadzorczych (5)

 Typ beneficjentów:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- jednostki administracji publicznej (nie będącej częścią administracji rządowej ani samorządowej)

- pracownicy jednostek administracji publicznej (nie będących częścią administracji rządowej ani samorządowej)

- pracownicy służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

- samorządowe kolegia odwoławcze i ich pracownicy

- regionalne izby obrachunkowe i ich pracownicy

   
  Odwiedzin: 4752129
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04344 5.22 MB
  routeShutdown 0.00089 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00096 0.06 MB
  preDispatch 0.16258 2.26 MB
  postDispatch 0.21919 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.35268 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.026527404785156 seconds
  Average query length: 0.002411582253196 seconds
  Queries per second: 414.66551624964
  Longest query length: 0.0061690807342529
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3880'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-5-2-3
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id udnct6oqgkekmufmj3oub1mv32
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1529845430
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value