Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

5.4.1 - Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora (NGO) - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów).

- Badania, studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu obywatelskiego, jego kondycji, funkcjonowania, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu (1)

- Monitorowanie i ewaluacja współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi (2)

- Upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi (3)

- Wypracowanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (4)

-  Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną (5)

-  Wzmocnienie kompetencji kadr administracji publicznej mających na celu usprawnienie współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi (6)

Typ beneficjentów:

Minister właściwy ds. pracy - Departament Pożytku Publicznego 

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- organizacje pozarządowe

- administracja publiczna

- szkoły wyższe

- jednostki naukowe

Odwiedzin: 4530952
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.0468 5.22 MB
routeShutdown 0.0009 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
preDispatch 0.20079 2.25 MB
postDispatch 0.25078 5.69 MB
dispatchLoopShutdown 0.38733 14.23 MB
SQL
Type Value
Executed 9 queries in: 0.061686992645264 seconds
Average query length: 0.0068541102939182 seconds
Queries per second: 145.89785648581
Longest query length: 0.044414043426514
Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-5-4-1
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id mvs6haemfnm255iufl19dvill6
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1503365869
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value