Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- Wypracowanie, upowszechnianie i wdrażanie standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną (1)

- Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych (2)

- Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym (3)

- Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego (4)

- Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem  administracji publicznej (5)

- Upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (6)

Typ beneficjentów

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- organizacje pozarządowe

- związki i porozumienia organizacji pozarządowych

- osoby poszukujące porady prawnej

- administracja publiczna

 

   
  Odwiedzin: 4917548
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.0626 5.22 MB
  routeShutdown 0.00091 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00095 0.06 MB
  preDispatch 0.21603 2.26 MB
  postDispatch 0.66936 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.82242 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.069563865661621 seconds
  Average query length: 0.0063239877874201 seconds
  Queries per second: 158.12807260464
  Longest query length: 0.038928985595703
  Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-5-4-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id ebjobl52c5od0uf0ds74vfa0b4
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548124267
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value