Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

5.5.1 - Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

-        Studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu społecznego, jego kondycji, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu (1)

-        Monitorowanie i ewaluacja współpracy pomiędzy administracją publiczną a instytucjami dialogu społecznego (2)

-        Upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną i partnerami społecznymi (3)

-        Wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z partnerami społecznymi (4)

Wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego (5)

 Typ beneficjentów:

Minister właściwy ds. pracy - Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy:

Między innymi:

- reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich podmioty członkowskie

- reprezentatywne związki zawodowe oraz ich podmioty członkowskie

- administracja publiczna

   
  Odwiedzin: 4811091
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04451 5.22 MB
  routeShutdown 0.00089 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00092 0.06 MB
  preDispatch 0.16385 2.26 MB
  postDispatch 0.21871 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.34731 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.023441791534424 seconds
  Average query length: 0.0021310719576749 seconds
  Queries per second: 469.24741156608
  Longest query length: 0.0043320655822754
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3969'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-5-5-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id iqkqd1g1ib3m6fi52lbk0ho7d5
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1537491071
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value