Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

5.5.2 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- Studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu społecznego, jego kondycji, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu (1)

- Wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego (2)

- Tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego (3)

- Tworzenie  i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych (4)

- Tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie (5)

- Wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branżowym (6)

Typ beneficjentów:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- instytucje dialogu społecznego

-          organizacje pracodawców i pracowników

-          członkowie  Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych oraz Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego

członkowie związków zawodowych i organizacji pracodawców

 

   
  Odwiedzin: 4752109
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04351 5.22 MB
  routeShutdown 0.00091 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00095 0.06 MB
  preDispatch 0.1665 2.26 MB
  postDispatch 0.22155 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.35302 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.023238897323608 seconds
  Average query length: 0.0021126270294189 seconds
  Queries per second: 473.34431779709
  Longest query length: 0.004490852355957
  Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-5-5-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id lnh3i2svnhki5l5h7aap1ntt23
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1529845329
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value