Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

5.5.2 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- Studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu społecznego, jego kondycji, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu (1)

- Wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego (2)

- Tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego (3)

- Tworzenie  i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych (4)

- Tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie (5)

- Wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branżowym (6)

Typ beneficjentów:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- instytucje dialogu społecznego

-          organizacje pracodawców i pracowników

-          członkowie  Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych oraz Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego

członkowie związków zawodowych i organizacji pracodawców

 

   
  Odwiedzin: 4599524
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04616 5.22 MB
  routeShutdown 0.00099 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00102 0.06 MB
  preDispatch 0.16062 2.25 MB
  postDispatch 0.21717 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.35196 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.02339768409729 seconds
  Average query length: 0.002339768409729 seconds
  Queries per second: 427.39272649459
  Longest query length: 0.0053479671478271
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3714'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-5-5-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 1r0mkmd0q880qg04u19gnr6ii6
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1508494751
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value