Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Działanie 5.5 - Rozwój dialogu społecznego

Cel Działania:

Wzmocnienie potencjału związków zawodowych i organizacji pracodawców uczestniczących w dialogu społecznym w zakresie prowadzenia dialogu autonomicznego i trójstronnego, w tym uzgadniania polityk we współpracy z administracją publiczną w obszarach określonych w Ustawie o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz wzmocnienie kompetencji administracji publicznej w zakresie prowadzenia dialogu społecznego.

 

Odwiedzin: 4530446
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04408 5.22 MB
routeShutdown 0.00094 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00098 0.06 MB
preDispatch 0.16998 2.25 MB
postDispatch 0.23041 5.90 MB
dispatchLoopShutdown 0.35933 14.35 MB
SQL
Type Value
Executed 12 queries in: 0.022814512252808 seconds
Average query length: 0.0019012093544006 seconds
Queries per second: 525.98100134809
Longest query length: 0.0042068958282471
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3653'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-5-5
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id o2h8hadadpk8g183ld40tnvnf3
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1503336757
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value