Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe

Typ realizowanych projektów:

- instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69,poz. 415 , z późn. zm.),finansowane ze środków Funduszu Pracy, obejmujące następujące formy wsparcia:

 • szkolenia
 • staże
 • przygotowanie zawodowe dorosłych
 • prace interwencyjne
 • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związe z podjęciem działalności gospodarczej

Typ beneficjentów (systemowy) - powiatowe urzędy pracy

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy) - osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ((Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.)

 

   
  Odwiedzin: 4530983
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04249 5.22 MB
  routeShutdown 0.00089 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00092 0.06 MB
  preDispatch 0.16345 2.25 MB
  postDispatch 0.2192 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.3487 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.022293090820312 seconds
  Average query length: 0.0022293090820312 seconds
  Queries per second: 448.56947296372
  Longest query length: 0.0050709247589111
  Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-6-1-3
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 5htb3htec64jj7csrk9plkgtr6
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1503366046
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value