Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe

Typ realizowanych projektów:

- instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69,poz. 415 , z późn. zm.),finansowane ze środków Funduszu Pracy, obejmujące następujące formy wsparcia:

 • szkolenia
 • staże
 • przygotowanie zawodowe dorosłych
 • prace interwencyjne
 • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związe z podjęciem działalności gospodarczej

Typ beneficjentów (systemowy) - powiatowe urzędy pracy

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy) - osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ((Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.)

 

   
  Odwiedzin: 4599531
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04695 5.22 MB
  routeShutdown 0.00093 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00096 0.06 MB
  preDispatch 0.16128 2.26 MB
  postDispatch 0.23047 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.36415 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.039387702941895 seconds
  Average query length: 0.003580700267445 seconds
  Queries per second: 279.27498123532
  Longest query length: 0.015472888946533
  Longest query: SELECT `page_content`.* FROM `page_content` WHERE (((`page_content`.`content_id` = 721)))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-6-1-3
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id eapabeui0ooo3sdcfmg7kcjr97
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1508494844
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value