Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe

Typ realizowanych projektów:

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (1).

Wsparcie realizowane zgodnie z "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Typ beneficjentów (systemowy) - ośrodki pomocy społecznej

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby spełniające łącznie trzy warunki

- korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej

- wiek aktywności zawodowej (15-64 lata)

- niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn zm.)

- otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu)

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy, w tym asystenci rodziny (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej)

 

   
  Odwiedzin: 4750418
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04684 5.22 MB
  routeShutdown 0.00093 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00096 0.06 MB
  preDispatch 0.16246 2.25 MB
  postDispatch 0.2213 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.35792 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.021698474884033 seconds
  Average query length: 0.0021698474884033 seconds
  Queries per second: 460.86188330953
  Longest query length: 0.0047521591186523
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3878'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-7-1-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 4m4a2fhepr4jfckjslagc3obj7
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1529693640
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value