Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa (1)
 • doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy

 

   
  Odwiedzin: 4457377
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.03464 5.22 MB
  routeShutdown 0.00073 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00076 0.06 MB
  preDispatch 0.13085 2.26 MB
  postDispatch 0.26924 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.39801 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.13763022422791 seconds
  Average query length: 0.012511838566173 seconds
  Queries per second: 79.924304866239
  Longest query length: 0.051680088043213
  Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('page_764','/dzialanie-8-1-1.html')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-8-1-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id m2cqrvdl9c387gaukitfsv82b0
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1498213111
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value