Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych

Typ realizowanych projektów:

 • inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie (1):

- organizacji pracy (a)

- form świadczenia pracy (b)

- promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych (c)

- godzenia życia zawodowego i prywatnego (d)

 • promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego (2)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe) oraz podmioty, których treść statutu wskazuje na to, że posiadają status związku zawodowego lub związku pracodawców lub są organizacją członkowską, regionalną i branżową, wchodzącą w skład organizacji pracowników i pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • pracodawcy i pracownicy
 • organizacje pracodawców
 • związki zawodowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje rynku pracy
 • społeczność lokalna
 • organizacje pozarządowe

 

   
  Odwiedzin: 4599517
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04274 5.22 MB
  routeShutdown 0.00085 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00092 0.06 MB
  preDispatch 0.17688 2.26 MB
  postDispatch 0.23271 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.36149 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.037785768508911 seconds
  Average query length: 0.0034350698644465 seconds
  Queries per second: 291.11489415402
  Longest query length: 0.015738010406494
  Longest query: SELECT `p`.*, `ps`.`settings`, `pt`.`template_name`, `pma`.`plugins_data`, `im`.`module_path` FROM `page` AS `p` LEFT JOIN `page_settings` AS `ps` ON p.page_id = ps.page_id LEFT JOIN `page_template` AS `pt` ON p.template_id = pt.template_id LEFT JOIN `page_plugins_assigned` AS `pma` ON p.page_id = pma.page_id LEFT JOIN `installed_module` AS `im` ON p.module_id = im.module_id WHERE (p.page_url = 'dzialanie-8-1-3') AND (p.language_id = 'pl_PL') AND (p.state = 1)
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-8-1-3
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id a07fgp4cl8d7hm85kshih4u7l3
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1508494651
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value