Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • staże i szkolenia praktyczne dla (1):

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych (a)

- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni -  w przedsiębiorstwach

 • tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu (2)
 • wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach (3)
 • wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych (4)
 • stypendia naukowe  i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych (SMT) oraz zgodnych z RSI danego województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej (5)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • przedsiębiorcy
 • pracownicy przedsiębiorstw
 • uczelnie
 • jednostki naukowe
 • pracownicy naukowi jednostek naukowych
 • pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni uczelni
 • doktoranci

 

   
  Odwiedzin: 4833936
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.0472 5.22 MB
  routeShutdown 0.00099 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00103 0.06 MB
  preDispatch 0.16681 2.26 MB
  postDispatch 0.22429 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.35913 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.022839784622192 seconds
  Average query length: 0.0020763440565629 seconds
  Queries per second: 481.61574997129
  Longest query length: 0.0043699741363525
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3999'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-8-2-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id raa3pcho8fsjhrg5r4lhsrlnc2
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1540104173
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value