Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w gminach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe
 • wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy - projekty konkursowe
 • przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym - projekty systemowe.

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty
 • rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty
 • istniejące przedszkola, w tym przedszkola specjalne
 • funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
 • oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

 

   
  Odwiedzin: 4752130
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04272 5.22 MB
  routeShutdown 0.00091 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00095 0.06 MB
  preDispatch 0.15958 2.25 MB
  postDispatch 0.21453 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.34371 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.02139949798584 seconds
  Average query length: 0.002139949798584 seconds
  Queries per second: 467.30068184857
  Longest query length: 0.0045809745788574
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3880'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-9-1-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 7fan51do93kr716avo1rtvfnh2
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1529845434
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value