Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Cel Działania:

 • tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych
 • wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

 

Odwiedzin: 4714799
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04037 5.22 MB
routeShutdown 0.00082 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00085 0.06 MB
preDispatch 0.16417 2.26 MB
postDispatch 0.22525 5.90 MB
dispatchLoopShutdown 0.34801 14.35 MB
SQL
Type Value
Executed 14 queries in: 0.048935413360596 seconds
Average query length: 0.003495386668614 seconds
Queries per second: 286.09138124239
Longest query length: 0.017125844955444
Longest query: SELECT `p`.*, `ps`.`settings`, `pt`.`template_name`, `pma`.`plugins_data`, `im`.`module_path` FROM `page` AS `p` LEFT JOIN `page_settings` AS `ps` ON p.page_id = ps.page_id LEFT JOIN `page_template` AS `pt` ON p.template_id = pt.template_id LEFT JOIN `page_plugins_assigned` AS `pma` ON p.page_id = pma.page_id LEFT JOIN `installed_module` AS `im` ON p.module_id = im.module_id WHERE (p.page_url = 'dzialanie-9-1') AND (p.language_id = 'pl_PL') AND (p.state = 1)
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-9-1
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id g6dqfrif24v5f7p2ob01l4e1b4
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1524687333
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value