Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Cel Działania: Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

Typ realizowanych projektów ( projekty konkursowe ):

 • studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć)
 • studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia
 • studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej
 • programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących

 

   
  Odwiedzin: 4917403
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04109 5.22 MB
  routeShutdown 0.00089 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
  preDispatch 0.20948 2.25 MB
  postDispatch 0.26602 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.39229 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.022992849349976 seconds
  Average query length: 0.0022992849349976 seconds
  Queries per second: 434.91782370203
  Longest query length: 0.0051441192626953
  Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('page_718','/dzialanie-9-4.html')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-9-4
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 52p0uubaa0b0fff08ro5jnsu63
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548120939
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value