Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji

9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby w wieku 18-64 lat
 
Odwiedzin: 4457319
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04498 5.22 MB
routeShutdown 0.001 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00103 0.06 MB
preDispatch 0.15659 2.25 MB
postDispatch 0.28274 6.17 MB
dispatchLoopShutdown 0.43582 14.55 MB
SQL
Type Value
Executed 13 queries in: 0.10570740699768 seconds
Average query length: 0.0081313389998216 seconds
Queries per second: 122.98097521478
Longest query length: 0.030930995941162
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('media','/dzialanie-9-6-3.html'),('media_file_1769','/dzialanie-9-6-3.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-9-6-3
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id vh770r4tr91i7f4s7bt4kdreq1
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1498212552
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value