Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji

9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby w wieku 18-64 lat
 
Odwiedzin: 4811079
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04289 5.22 MB
routeShutdown 0.0009 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
preDispatch 0.15876 2.25 MB
postDispatch 0.22755 6.17 MB
dispatchLoopShutdown 0.35281 14.56 MB
SQL
Type Value
Executed 13 queries in: 0.024953365325928 seconds
Average query length: 0.001919489640456 seconds
Queries per second: 520.97181402992
Longest query length: 0.0042541027069092
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3969'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-9-6-3
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id 6nptudkp17d2a77b6e3ve3slc5
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1537490569
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value