Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji

9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby w wieku 18-64 lat
 
Odwiedzin: 4534186
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04444 5.22 MB
routeShutdown 0.0009 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
preDispatch 0.16286 2.26 MB
postDispatch 0.24563 6.17 MB
dispatchLoopShutdown 0.38875 14.56 MB
SQL
Type Value
Executed 14 queries in: 0.05539608001709 seconds
Average query length: 0.0039568628583636 seconds
Queries per second: 252.72546352884
Longest query length: 0.017219066619873
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('media','/dzialanie-9-6-3.html'),('media_file_1769','/dzialanie-9-6-3.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-9-6-3
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id nhe68bpje5k57igdk8pqao1kb0
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1503570181
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value