Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Ewaluacja

Ewaluacja rozumiana jest jako ocena wartości interwencji publicznej dokonanej przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Ocena ta dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ewaluacja ma na celu poprawę: „jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko".

W ramach Instytucji Pośredniczącej PO KL funkcjonuje Jednostka Ewaluacyjna odpowiedzialna za realizacje procesu ewaluacji PO KL w regionie w okresie 2007-2013.

Funkcję Jednostki Ewaluacyjnej pełni:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Referat Koordynacji i Wdrażania PO KL
ul. Poleska 89
15-874 Białystok 

Tel.:  (85) 66 54 253
Fax:  (85)  66 54 242
malgorzata.fiedorczuk@wrotapodlasia.pl

Odwiedzin: 4811018
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.0436 5.22 MB
routeShutdown 0.00088 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00091 0.06 MB
preDispatch 0.1655 2.26 MB
postDispatch 0.2171 5.69 MB
dispatchLoopShutdown 0.41526 14.36 MB
SQL
Type Value
Executed 16 queries in: 0.082199096679688 seconds
Average query length: 0.0051374435424805 seconds
Queries per second: 194.64934100613
Longest query length: 0.05637001991272
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('menu_2','/ewaluacja.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
ewaluacja
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id h0cnp40t0isk6f1s72t346fvo2
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1537488297
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value