Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Generator Wniosków Płatniczych

Aplikacja Generator Wniosków Płatniczych (GWP) dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi łącznik pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą i Krajowym Systemem Informatycznym SIMIK 07-13. Generator Wniosków Płatniczych (GWP) zaprojektowany został przede wszystkim na potrzeby przygotowywania wniosków o płatność przez Beneficjentów rozliczających projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność. Dzięki wprowadzonym
mechanizmom pomocy kontekstowej oraz funkcji sprawdzającej aplikacja GWP wspiera Beneficjentów w prawidłowym przygotowywaniu wniosku o płatność.
Instalator GWP - wersja 7.5.2
Wersja aktualizująca GWP - wersja 7.5.2
Odwiedzin: 4714797
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04772 5.22 MB
routeShutdown 0.00098 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00101 0.06 MB
preDispatch 0.17267 2.26 MB
postDispatch 0.26193 6.23 MB
dispatchLoopShutdown 0.38241 14.59 MB
SQL
Type Value
Executed 18 queries in: 0.047556638717651 seconds
Average query length: 0.002642035484314 seconds
Queries per second: 378.49605197852
Longest query length: 0.013084173202515
Longest query: SELECT `p`.*, `ps`.`settings`, `pt`.`template_name`, `pma`.`plugins_data`, `im`.`module_path` FROM `page` AS `p` LEFT JOIN `page_settings` AS `ps` ON p.page_id = ps.page_id LEFT JOIN `page_template` AS `pt` ON p.template_id = pt.template_id LEFT JOIN `page_plugins_assigned` AS `pma` ON p.page_id = pma.page_id LEFT JOIN `installed_module` AS `im` ON p.module_id = im.module_id WHERE (p.page_url = 'generatory/generator-wnioskow-platniczych') AND (p.language_id = 'pl_PL') AND (p.state = 1)
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
generatory/generator-wnioskow-platniczych
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id i029abbtniqratrkrudd80qr34
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1524687317
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value