Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Archiwum naboru wniosków

Ogranicz wyświetlane wpisy tylko do zaznaczonych działań. Jeśli nie zaznaczysz żadnego punktu pokazane zostaną wszystkie wpisy.
odznacz wszystkie zaznacz wszystkie

PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna


PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka
PRIORYTET V Dobre rządzenie


PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarkiPRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachKOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURSU Zamkniętego NR 1/POKL/9.6.3/12 w ramach Poddziałania 9.6.3 POKL „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji” Instytucja Pośrednicząca informuje, iż odwołuje nabór wniosków do konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 9.6.3 w związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19.04.2012r., czytaj
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.6.3/12 na projekty na rzecz upowszechnienia uczenia się dorosłych, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji[1] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące: Projekty na rzecz upowszechnienia uczenia się dorosłych, dotyczące następującego typu operacji: usługi doradcze[2] dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej. czytaj
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/9.6.2/12 na składanie wniosków o dofinansowanie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące: Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych[1]. czytaj
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zmianie uległy zapisy załącznika 8.17 Minimalny zakres dokumentów wskazanych w Ogólnych zasadach udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielni socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej do Dokumentacji dla konkursu zamkniętego nr: 1/POKL/7.2.2/12. czytaj
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.2/12 na składanie wniosków o dofinansowanie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących: czytaj
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/12 na projekty na rzecz transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące typy operacji: czytaj
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw obejmujący następujące typy projektów: czytaj
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/12 na projekty na rzecz integracji społeczno - zawodowej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czytaj
Odwiedzin: 4810979
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.0429 5.22 MB
routeShutdown 0.00084 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00087 0.06 MB
preDispatch 0.15974 2.25 MB
postDispatch 0.26287 6.29 MB
dispatchLoopShutdown 0.38423 14.68 MB
SQL
Type Value
Executed 12 queries in: 0.03060245513916 seconds
Average query length: 0.00255020459493 seconds
Queries per second: 392.12540122784
Longest query length: 0.0047252178192139
Longest query: SELECT `mf`.`file_filename` AS `icon_file` FROM `blog_content` AS `bc` LEFT JOIN `blog_contents_assigned` AS `bca` ON bca.content_id = bc.content_id LEFT JOIN `media_file` AS `mf` ON mf.file_id = bc.icon_id AND mf.file_type='image' WHERE (bc.state IN (1) ) AND (bc.date_publish < 1537485726) AND (( (bc.date_expire > 1537485726) OR ( bc.date_expire IS NULL ) )) ORDER BY `bc`.`content_order` ASC
REQUEST PARAMS
Key Value
module
blog
controller
archive
action
contests
cid
37
SESSION
Key Value
session_id kh4ote81lhkp6ad6mluiifp9c3
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1537486627
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value