Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Konkurs nr 1_POKL_9.5_13 - IV runda konkursowa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

odwiesza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.5/13

na składanie wniosków o dofinansowanie
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

obejmujących:

projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

nabór w ramach IV RUNDY od 01.10.2013 r. do dnia zawieszenia / zamknięcia konkursu

(w godzinach pracy urzędu: pn: 8.00-16.00; wt-pt: 7.30-15.30)
w siedzibie:

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

(Kancelaria, pokój nr 019, parter)

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs. Wnioski złożone po zawieszeniu/zakończeniu naboru pozostają bez rozpatrzenia.

IOK zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w konkursie przekroczy 100% alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

W sytuacji, gdy Instytucja Organizująca Konkurs zawiesi konkurs, a kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów zostanie rozdysponowana podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów, zawieszenie to będzie miało skutek tożsamy z zamknięciem konkursu.

O zawieszeniu przyjmowania wniosków oraz o zamknięciu konkursu IOK będzie informowała na stronie www.pokl.wrotapodlasia.pl.

Na realizację projektów w ramach konkursu dostępna jest kwota 5 000 000,00 PLN[1].

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Wnioski poprawne formalnie, które wpłyną od dnia 01.10.2013 r. do dnia 28.10.2013 r. zostaną przekazane do oceny merytorycznej na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów, które rozpocznie się od 13.11.2013 r. (nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Promocję Przedsiębiorczości, Samozatrudnienie, Transfer Wiedzy oraz Inicjatywy Oddolne, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Punkt Informacji, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 66 54 233, (85) 66 54 228, pok. 020 (parter),

email: beata.plechimowicz@wrotapodlasia.pl; izabela.lasota@wrotapodlasia.pl

 • Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Promocję Przedsiębiorczości, Samozatrudnienie, Transfer Wiedzy oraz Inicjatywy Oddolne , ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 66 54 286, (85) 66 54 296, (85) 66 54 246, (85) 66 54 227 pok.120,121,122 (I piętro).


[1] kwota zawiera rezerwę finansową w wysokości 5% przeznaczoną na ewentualne negocjacje

Odwiedzin: 4917396
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04197 5.22 MB
routeShutdown 0.00093 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00096 0.06 MB
preDispatch 0.15595 2.26 MB
postDispatch 0.21614 6.16 MB
dispatchLoopShutdown 0.33319 14.53 MB
SQL
Type Value
Executed 12 queries in: 0.021887063980103 seconds
Average query length: 0.0018239219983419 seconds
Queries per second: 548.26906024989
Longest query length: 0.0042860507965088
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
konkursy
content_id
2103
content_title
konkurs-nr-1_pokl_9-5_13---iv-runda-konkursowa1380609411
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id 9kl26n0ii2adm6fiejkcb9pjt7
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548120911
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value