Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza konkurs nr 2_POKL_6.1.1_2013

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA

z dniem 04 listopada 2013 roku

ogłasza konkurs zamknięty

nr 2/POKL/6.1.1/2013

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI, Działanie 6.1

Poddziałanie 6.1.1

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
na regionalnym rynku pracy

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

a)     pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;

b)     staże/praktyki zawodowe;

c)     szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;

d)     subsydiowanie zatrudnienia;

e)     wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia).

 1. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.
 2. Wsparcie psychologiczno – doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 04 listopada 2013 r. do 13 grudnia 2013 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu, zawierająca rezerwę w wysokości 5% na odwołania i 5% rezerwę na ewentualne negocjacje wynosi 11 000 000,00 zł, w tym:

 • 3 300 000,00 zł na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie powiat m. Suwałki, powiat suwalski, powiat augustowski, powiat sejneński, powiat grajewski oraz powiat moniecki – podkonkurs
  nr 2/POKL/6.1.1./1/2013;
 • 3 850 000,00 zł na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski – podkonkurs nr 2/POKL/6.1.1/2/2013;
 • 2 200 000,00 zł na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie powiat m. Łomża, powiat łomżyński, powiat kolneński oraz powiat zambrowski – podkonkurs nr 2/POKL/6.1.1/3/2013;
 • 1 650 000,00 zł na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie powiat bielski, powiat wysokomazowiecki, powiat hajnowski oraz powiat siemiatycki – podkonkurs nr 2/POKL/6.1.1/4/2013.

 Kwota środków możliwych do zakontraktowania może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro oraz wyczerpanie dostępnej alokacji.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać pocztą, kurierem lub osobiście w Wydziale Informacji i Promocji EFS - punkt przyjęć wniosków EFS w WUP w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15 – 354 Białystok.

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00-16.00; wtorek-piątek: 7.30-15.30. Decyduje data wpływu wniosku do WUP w Białymstoku.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków  EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 oraz na stronie internetowej
www.pokl.up.podlasie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (85) 74 97 247 lub drogą e-mailową: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Odwiedzin: 4917479
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04227 5.22 MB
routeShutdown 0.00094 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00098 0.06 MB
preDispatch 0.16131 2.26 MB
postDispatch 0.21418 5.83 MB
dispatchLoopShutdown 0.35739 14.32 MB
SQL
Type Value
Executed 9 queries in: 0.048465728759766 seconds
Average query length: 0.0053850809733073 seconds
Queries per second: 185.69822904368
Longest query length: 0.029905796051025
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
konkursy
content_id
2127
content_title
wojewodzki-urzad-pracy-w-bialymstoku-oglasza-konkurs-nr-2_pokl_6-1-1_2013
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id ikf2shb8jb745irr2i2vmgscl1
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548123811
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value