Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Listy podpisanych umów

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Konkurs nr 1/POKL/9.6.3/12
Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych Konkurs nr 1/POKL/9.6.1/12
Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs nr 1/POKL/9.2/PN/12

Odwiedzin: 4530418
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.08375 5.22 MB
routeShutdown 0.00089 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00092 0.06 MB
preDispatch 0.27683 2.25 MB
postDispatch 0.38294 6.23 MB
dispatchLoopShutdown 0.56843 14.61 MB
SQL
Type Value
Executed 17 queries in: 0.051064491271973 seconds
Average query length: 0.0030037936042337 seconds
Queries per second: 332.91235409469
Longest query length: 0.019951105117798
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3653'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
konkursy/listy-podpisanych-umow
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id o9h57r3iiqb8bt74ldld57hjc0
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1503336444
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value