Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Listy rankingowe

Lista rankingowa wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu otwartego nr 1_POKL_9.1.2_13 - III runda
.
Odwiedzin: 4599512
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04316 5.22 MB
routeShutdown 0.0009 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
preDispatch 0.15995 2.25 MB
postDispatch 0.30778 6.23 MB
dispatchLoopShutdown 0.4407 14.60 MB
SQL
Type Value
Executed 17 queries in: 0.10767722129822 seconds
Average query length: 0.0063339541940128 seconds
Queries per second: 157.87925983823
Longest query length: 0.049031019210815
Longest query: SELECT `mf`.* FROM `media_file` AS `mf` WHERE (mf.parent_id IS NULL) AND (mf.category_id IN ('100')) ORDER BY `mf`.`order` ASC, `mf`.`file_id` DESC LIMIT 5
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
konkursy/listy-rankingowe
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id 0k54qtt4kt3bbfe54kneeopvf1
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1508494576
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value